Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

planu dotyczących ograniczenia ruchu pojazdów w różnych rejonach Starego Rynku, uwaga nr 49 - postulat o dopuszczenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej...