Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-04

na rachunku bankowym. Wyjaśnił, że omyłkowo podał datę produkcji samochodu 1992 r. zamiast 2002 r. i podniósł, że pojazd ten wymagał znacznych nakładów w celu...
gospodarczej, zaświadczenie o stanie zdrowia skarżącego z dnia 20 marca 2012 r. i kartę informacyjną z wizyty lekarskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. oraz kopie wyroku WSA...

V SA/Wa 284/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Rejonowej dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 10 kwietnia 2017 r., znajdującego się w ww. aktach, karta nr 387), co również - mając na uwadze postępowanie Ministra Zdrowia...
PIT, Rejestr Czynnych Płatników VAT, Rejestr ZUS, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK), na okoliczność ujawnienia (w tym w czasie prowadzenia postępowania...