Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

VII SA/Wa 2672/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

. Decydujące znaczenie ma używanie tego pojazdu w akcjach związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, a nie sposób jego przeznaczenia przyjęty w karcie...
drogowym pojazdu samochodowego. skargę oddala Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...], znak: [...] na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy...

VII SA/Wa 1042/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, a nie sposób jego przeznaczenia przyjęty w karcie rejestracyjnej pojazdu. Organ udzielający zezwolenia...
na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu nie jest organem rejestracyjnym i nie jest związany zapisami dokonanymi w karcie rejestracyjnej pojazdu - tym bardziej, że transport sanitarny...