Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1188/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

S. L. w całości., Oświadczeniami z dnia 4 lipca 2014 r. z podpisami poświadczonymi przez pracownika [...] Urzędu Wojewódzkiego w [...] (karty akt 485 i 483) S. L. i B. L...
się [...] ha [...] a [...] m2 jako grunty pod budową, o gruntach pod budową mówi także dokument znajdujący się na karcie 422 v akt administracyjnych). Wprawdzie brak...

I SA/Wa 1763/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

). Łączna suma miesięcznych wydatków w dwuosobowym gospodarstwie domowym strony wynosi [...]. Dodatkowo skarżąca ponosi wydatki na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych...
zobowiązań, skarżąca złożyła do akt sprawy, m.in., kopie decyzji organu emerytalno-rentowego określające wysokość świadczeń przyznanych wnioskodawczyni oraz jej mężowi, kartę...

I OSK 123/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

oraz Europejskiej Karty Praw Człowieka. Ewentualne powództwa przed sądami powszechnymi teoretycznie mogą jedynie usuwać skutki naruszenia prawa (poprzez zasądzone odszkodowania...
porządku np. na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687); usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a...