Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Ke 1/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-02-16

. Udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników może nastąpić na warunkach określonych w wewnętrznych przepisach obowiązujących w spółce na podstawie kart...
przyznania pojazdu, w przypadku stałego powierzenia samochodu służbowego - dodatkowo na podstawie umowy o powierzenie samochodu służbowego zawartej z pracownikiem...

I SA/Wa 418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

, uzbrojona jest w wodociąg i przewody telekomunikacyjne, protokół przekazania - przyjęcia do eksploatacji ul. [...] z dnia [...] października 1986 r, karta przeglądowa ul...
r.) wskazuje, iż pojęcie drogi utożsamiane z pojęciem pasa drogowego, to także 'wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych...

VIII SA/Wa 724/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-19

wojewódzkiej, umowy na zimowe utrzymanie dróg z 28 października 1992 r. i 3 listopada 1993 r., karta przeglądu obiektu mostowego z 17 lipca 1998 r.). Na mocy uchwały...
, podporządkowaną utrzymaniu i eksploatacji ciągów ruchu pojazdów i pieszych. O przestrzennych granicach zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną rozstrzyga stan jej urządzenia w dniu...

I SA/Wa 413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

[...] nie są wiarygodne i nie zostały opatrzone datą. Zawarte w aktach karty dla każdej indywidualnej działki z tego kompleksu działek każdorazowo wskazują na obecność...
kolejowy był rozumiany jako ogół czynności umożliwiających przemieszczanie się pojazdu kolejowego i zapewniających wykonanie przewozu kolejowego po ogólnodostępnej...

I SA/Wa 204/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

[...] nie są wiarygodne i nie zostały opatrzone datą. Zawarte w aktach karty dla każdej indywidualnej działki z tego kompleksu działek każdorazowo wskazują na obecność na nich torów...
'ruchu kolejowego' od 'ruchu', bowiem ruch kolejowy był rozumiany jako ogół czynności umożliwiających przemieszczanie się pojazdu kolejowego i zapewniających wykonanie...

I SA/Wa 2037/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

rozpatrzenia sprawy - uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem według stanu na dzień 31.12.1998 r.: mapy sieci dróg gminnych Gminy [...] oraz karty/metryki gminnej drogi...
zorganizowaną całość funkcjonalną, podporządkowaną utrzymaniu i eksploatacji ciągów ruchu pojazdów i pieszych, a więc spełniające definicję pasa drogowego (art. 4 ust. 1...

I SA/Wa 414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

karty dla każdej indywidualnej działki z tego kompleksu działek każdorazowo wskazują na obecność na nich torów konkretnej linii kolejowej i innych urządzeń kolejowych...
był rozumiany jako ogół czynności umożliwiających przemieszczanie się pojazdu kolejowego i zapewniających wykonanie przewozu kolejowego po ogólnodostępnej infrastrukturze...

I SA/Wa 368/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

datą. Zawarte w aktach karty dla każdej indywidualnej działki z tego kompleksu działek każdorazowo wskazują na obecność na nich torów konkretnej linii kolejowej i innych...
rozróżnienia 'ruchu kolejowego' od 'ruchu', bowiem ruch kolejowy był rozumiany jako ogół czynności umożliwiających przemieszczanie się pojazdu kolejowego i zapewniających...

I SA/Wa 205/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

[...] nie są wiarygodne i nie zostały opatrzone datą. Zawarte w aktach karty dla każdej indywidualnej działki z tego kompleksu działek każdorazowo wskazują na obecność...
kolejowego' od 'ruchu', bowiem ruch kolejowy był rozumiany jako ogół czynności umożliwiających przemieszczanie się pojazdu kolejowego i zapewniających wykonanie przewozu...

I SA/Gd 439/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

świadectwo klasy, stanowiące potwierdzenie pozytywnie zakończonego przeglądu stoczniowego, wydaje Kartę Bezpieczeństwa upoważniającą do uprawiania żeglugi. Platforma...
dodanej. Statki uwzględniono w ust. 2 lit. d) tego artykułu, jako przykład 'środków transportu' zdefiniowanych w ust. 1 jako pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego...
1   Następne >   2