Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2018-03-23

) nieruchomość położona w P. przy ul. [...], obręb J. , nr mapy [...], nr działki [...], zapisana w księdze wieczystej P. J. tom [...], wykaz karta [...]Sądu Grodzkiego w P...
[...], wykaz karta [...]Sądu Grodzkiego w P., o łącznej powierzchni [...] m2;, 3) nieruchomość położona w P. przy ul. [...], narożnik ul. [...], obręb J. , nr mapy [...], nr działki...