Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I FSK 605/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj i przeznaczenie...
(...)., Jak stanowi art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - rejestracji dokonuje się na podstawie karty pojazdu, jeżeli była wydana., W myśl art. 77 ust. 1 tej ustawy - producent...

I SA/Po 753/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj...
miejsc (5) jest określona w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Takimi dokumentami wydanymi dla posiadanego samochodu są: karta pojazdu, świadectwo...

I OSK 866/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

miejscowości, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie; 5. Podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej...
Parafianowicz w powyższym okresie; 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie...

I OSK 865/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie; 5. Podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie; 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Minister...

III SA/Wa 9/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

przez klienta wszelkich czynności związanych ze sprzedażą, przekazywane są oryginały dokumentów sprzedażowych tj. faktura, karta pojazdu, zapasowe kluczyki itp. Pojazd zostaje...
przez strony transakcji i kartą pojazdu (ewentualnie innymi dokumentami niezbędnymi do nabycia i zarejestrowania pojazdu). Prawo własności przedmiotu przenoszone...

I OSK 863/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie., 5. Proszę o podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie., 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Pismem z dnia 19...

I OSK 864/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie., 5. Proszę o podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie., 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Pismem z dnia 17...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

, karty pojazdu oraz wyrejestrowanie pojazdu,, -opłata za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką,, -opłata ta za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego...
za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym,, -opłata za wydanie karty wędkarskiej,, -opłata pokrywająca koszt wydania...

I SA/Wr 1360/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

. Rejestracja zaś, zgodnie z art. 72 p.r.d. odbywa się na podstawie m.in.: dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu; karty pojazdu...
majątkową, jego żona jest współwłaścicielem przywiezionego samochodu osobowego i powinna mieć prawo zarejestrowania na siebie tego pojazdu z zachowaniem zwolnienia od podatku...

VI SA/Wa 190/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-17

., W konsekwencji przyjąć należy, że wyartykułowana przez Starostę w piśmie odmowa zwrotu opłaty za kartę pojazdu, która to opłata została pobrana na podstawie art. 77 ust. 3...
prawa o ruchu drogowym oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, stanowi czynność materialno-techniczną...
1   Następne >   +2   +5   +10   14