Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1667/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

do mieszkania w W. o powierzchni 69 m2, oraz dwa samochody o wartości około 15 000 złotych. Dodał, że jego zadłużenie w bankach na kartach płatniczych wynosi około 37 000 złotych...
o pracę zawarta jest na czas określony do 14 maja 2013 r., Przy piśmie z dnia 20 września 2012 r. skarżący złożył w Sądzie wyciągi z rachunków kart kredytowych...

VI SA/Wa 2200/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

z przyjętym przez organ okresem opóźnienia został szczegółowo opisany na kartach od 6 do 70 zaskarżonej decyzji). Komisja dokonała umorzenia postępowania administracyjnego...
się przepisy dotychczasowe'. Zdaniem Strony oznacza to, iż umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte zostały - w zależności od stanu faktycznego...

VI SA/Wa 1639/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

tego przepisu (poszczególne zgłoszenia oraz przebieg postępowań likwidacyjnych wraz z przyjętym przez organ okresem opóźnienia został szczegółowo opisany na kartach od 7...
z ubezpieczenia obowiązkowego, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wprowadzona regulacja ma na celu wyeliminowanie sytuacji...

VI SA/Wa 1629/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

przypadków naruszenia art. 14 u.u.o. Akta administracyjne sprawy obejmują ponad 2300 kart stanowiących materiał dowodowy, który podlegał analizie organu. Z uwagi...