Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1764/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

Karty Skierowania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie zawiera zaś w sobie regulacji dotyczących kwalifikacji schorzeń kandydatów...
, że posiadana przez nią wada wzroku nie uniemożliwiła mu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Nie uniemożliwia mu też wykonywania zadań w [...] ani zadań...

II SA/Wa 1839/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

i psychicznej do służby, załączając m.in. kopie: orzeczenia lekarskiego nr [...], zaświadczenia lekarskiego; kartę opisu stanowiska, charakteru i warunków służby. W aktach...
w celu uzyskania zaświadczenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym kat. B; pisma, które mają związek z ograniczeniami zawartymi w zaświadczeniach lekarskich...