Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Łd 175/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej...
, z którym kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty...

II SAB/Wa 625/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

drogi, w miejscu proponowanej lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z ewentualnie wykonanymi szkicami,, 2. karty drogowej pojazdu, którym pracownicy...
, a nie karta pojazdu, która nie stanowi informacji publicznej., W zakresie zaś punktu 3 wniosku, odnośnie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma wysłanego do urzędu...

VI SA/Wa 2354/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe wynika, iż karta Pana K. S. była włożona od godz. [...] dnia [...] maja 2017 r. do godz. [...] dnia [...] maja 2017 r., natomiast karta...
z ważnych powodów przerwać prowadzenie pojazdu to czynność polegająca na przekazaniu pojazdu m. in. wylogowanie/logowanie kart kierowców, przekazanie pojazdu trwa dłużej niż 2...

I OSK 930/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

której d.m.c. omawianego zespołu pojazdów przekraczała 3,5 tony, zwłaszcza że wynika to również ze złożonej na rozprawie karty informacyjnej pojazdu Mercedes LP 808...
kontroli czy w karcie informacyjnej pojazdu. Skarżąca podkreśla, iż z akt sprawy nie wynika, aby organ w zaskarżonej decyzji uwzględnił omawiane warunki, a kwestia...

VI SA/Wa 1339/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi,, - używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców; por...
(WE) nr 561/2006 w zw. z lp. 5.1. załącznika do u.t.d. podał, że:, - analiza zapisów z protokołu kontroli oraz pobranych z kart kierowców i karty pojazdu po uwzględnieniu zdarzeń...

VI SA/Wa 2986/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-21

zawartych na karcie kierowcy oraz w tachografie wykazała, iż kierowca M. F. w dniu [...] stycznia 2015 r. o godzinie [...] rozpoczął dzienny okres prowadzenia pojazdu...
logując się w urządzeniu rejestrującym zainstalowanym w pojeździe [...] ([...]), używając karty kierowcy należącej do P. H., nr [...]. W toku czynności kontrolnych...

II SA/Gl 1011/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

., kierował M. P., w kabinie kierowcy znajdował się również K. C. W wyniku kontroli stwierdzono, że kierujący pojazdem używa karty pojazdu należącej do M. S., natomiast K. C...
na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi - zgodnie z lp. 6.2.1 załącznika nr 3 do wymienionej ustawy...

II GSK 2664/16 - Wyrok NSA z 2018-09-21

stwierdził, że zarówno z danych cyfrowych karty kierowcy i tachografu cyfrowego, a przede wszystkim z zeznań W. S. wynika, że kierujący kontrolowanym zespołem pojazdów...
, wykonując przewóz drogowy posługiwał się oprócz własnej karty, także kartą skarżącego. W tym zakresie GITD dał wiarę zeznaniom złożonym przez kierującego pojazdem. Analizując...

I OSK 1091/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

odcinka drogi, w miejscu proponowanej lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z ewentualnie wykonanymi szkicami; (2) karty drogowej pojazdu, którym pracownicy...
. Odnośnie pkt 2 wniosku organ podał, że informacje na temat odcinka poddanego lustracji, zawiera karta oceny zasadności lokalizacji urządzenia, a nie karta pojazdu...

III SA/Łd 674/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-16

brakujących dokumentów, tj. zapisów z urządzeń rejestrujących, plików z kart kierowców, wykresówek kierowców oraz zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu z okresu od 16...
. 'jazdy bez karty' pojazdu o nr. rej. [...] podniesiono, że organ nie ustalił kto kierował spornym pojazdem nie wyjaśnił jaki charakter miały mieć te nieudokumentowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100