Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Bd 894/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-05-30

spłat rat kredytu hipotecznego, potwierdzenie dokonania spłaty raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu marki Citroen...
, jeżeli tak należy podać markę, typ, rok produkcji i wartość rynkową, ewentualnie w przypadku nie posiadania pojazdu zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji z właściwego starostwa...

II SA/Gl 191/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-25

ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Wskazano, że w obecnym stanie prawnym kierowcy muszą zatem posiadać na swojej karcie ciągłość zapisów zarówno za dni...
uchybień, które dotyczyły skrócenia dziennego czasu odpoczynku przez kierowców oraz naruszenia obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy. Mając na względzie materiał...

II SA/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-30

administracyjne sprawy, karta nr 4)., Dnia 2 lipca 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę realizacji robót budowlanych i stwierdził, że prace...
, karta nr 3). Do protokołu dołączono 3 zdjęcia., Z akt sprawy wynika, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Limanowa zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych...

VII SA/Wa 2595/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

ekologicznych pojazdów, treści wniosku inwestora ([...]) i załączonej do niego karty informacyjnej przedsięwzięcia, które stały się podstawą 'wydania' przez Burmistrza [...] pisma...
się do Karty informacyjnej przedsięwzięcia, organ środowiskowy wskazał m.in., że '[...] przedmiotowe przedsięwzięcie składało się będzie z toru o długości 1347,00 m...

II SA/Kr 1370/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-04

czy oszczędności. Wskazuje natomiast, iż posiada samochód osobowy [...] z 2008r, samochód ciężarowy [...], [...], pojazd specjalistyczny [...]. Dołącza karty leczenia...

II SA/Lu 931/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-19

o tym w szczególności zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym (karta Nr 181), notatka służbowa z dnia 8 czerwca 2005 r. o udostępnieniu...
akt sprawy Kierownikowi Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa UG (karta Nr 175 akt sprawy) czy też zawiadomienie o wszczęciu postępowania (karta...

II SA/Kr 232/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-16

elektrycznych z 2006r. autorstwa W.P. kopie protokołów kontroli rocznej stanu technicznego budynku nr [...] z 06.05.2008r. autorstwa E.M. kserokopie kart książek obiektu...
nr [...] z okresowej pięcioletniej kontroli prawności technicznej obiektu budowlanego przy ul. [...] w K. , opracowany przez J.G. (upr. Nr[...] ) i R.W. (nr Up-[...] ) (karty...

II SA/Kr 792/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-29

powierzchni zabudowy sporządzonego przez osobę prowadzącą postępowanie oraz z dokumentacji projektowej powierzchnia zabudowy budynku nr [...] wynosi 226,86 m2 (karta 114...
), co o ponad 10% narusza warunki wynikające z miejscowego planu. Wprawdzie dla potrzeb postępowania projektant na karcie numer [...] podaje powierzchnię 199,67 m2...

VII SAB/Wa 79/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

, kopia abonamentu, kopia karty. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu...
dotyczącej wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za niewniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego., Pismem z dnia 18...

II SA/Kr 1697/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-04

, tylko pojazd. Zaznaczam, iż obiekt został posadowiony na działce w czerwcu 2008 roku, na podstawie umowy dzierżawy' (akta administracyjne organu I instancji, karty...
I instancji, karty nr [...] . Jak wynika z dowodu rejestracyjnego przyczepa stanowi własność spółki jawnej prowadzonej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo...
1   Następne >   +2   +5   +10   17