Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

IV SAB/Gl 120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-26

A zwrócił się o udostępnienie następujących danych:, 1/ kserokopii kart drogowych pojazdu [...] nr rej [...] z dnia 3 kwietnia 2012 oraz 9 i 31 maja 20012 r., 2/ kserokopii...
kart drogowych pojazdu [...] nr rej [...] z dniu 9 maja 20012 r., 3/ rocznych planów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za lata 2008-2012, 4/ w jaki...

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

skargi podniesiono, iż wskazanym wnioskiem Z. zwrócił się o udostępnienie następujących danych:, 1/ kserokopii kart drogowych pojazdu C., 2/ kserokopii kart drogowych pojazdu...
wewnętrzny, dotyczący wykorzystania pojazdu. Żądanie wydania kserokopii kart pozostaje bez związku z ustawowymi i statutowymi zadaniami związku zawodowego...