Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-13

'[...]' umieszczone na terenie miasta [...] i na pojazdach P. .SA, umorzył postępowanie w części dotyczącej podejrzenia prowadzenia reklamy za pomocą Karty i poprzez umieszczenie...
wezwanie do skarżącej., Następnie, w związku z nadesłaniem przez Okręgową Izbę Aptekarską dokumentacji fotograficznej dotyczącej Indywidualnej Karty Pacjenta (dalej...

II GSK 4122/16 - Wyrok NSA z 2018-12-05

zakazania prowadzenia reklamy przedmiotowej apteki za pomocą Kart 'Dla Zdrowia', ze względu na niezgromadzenie materiału dowodowego w tym zakresie;, 3. zakazał spółce...
'[...]';, 6. Karty 'Dla Zdrowia' były odczytywane optycznie i pozwalały na odtworzenie historii zakupów (z wyłączeniem produktów leczniczych refundowanych przez Narodowy...

VII SA/Wa 1918/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-11

. Przechowywać produkty lecznicze zgodnie z warunkami określonymi w karcie charakterystyki produktu leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem warunków dla preparatów...
przez sprzedawcę własnym środkiem transportu lub w ramach wykonywania przezeń umowy najmu pojazdu, wydanie rzeczy następuje w momencie doręczenia jej odbiorcy...