Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Gd 395/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-08

odpadów wystawiają Karty Przekazania Odpadów z systemu wewnętrznego Spółki. Takie odpady, szczególnie, gdy Spółka widnieje jako transportujący odpady, w systemie BDO...
, że ewidencja nie jest zgodna ze stanem rzeczywistym., Dalej ustalono, że w ewidencji odpadów w formie Kart Ewidencji Odpadów nie wykazano numerów kart przekazania odpadów...