Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Ke 167/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-15

i w wysokości 6500 zł za nieokazanie danych z karty kierowcy, tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu (500 zł za każdy dzień...
bez przerwy, co stanowi naruszenie art. 7 ww. rozporządzenia;, - 13 przypadków nieokazania podczas kontroli wykresówki, danych z karty kierowcy, tachografu cyfrowego...