Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 4820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

rolnego wyniósł [...]zł (karta 24 akt sądowych sprawy),, - odcinek przekazu pocztowego renty skarżącego za miesiąc luty 2016 r. w wysokości [...] zł (karta 26 akt...
sądowych sprawy),, - dokumenty potwierdzające wydatki na bieżące utrzymanie (opłaty za gaz, telefon i internet; koszty zakupu żywności - karty 25, 26 i 28 akt sądowych sprawy...

V SA/Wa 4821/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

. z [...] lutego 2016 r. stwierdzające, że w roku 2014 dochód skarżącego z tytułu gospodarstwa rolnego wyniósł [...] zł (karta 25 akt sądowych sprawy),, - odcinek przekazu...
pocztowego renty skarżącego za miesiąc luty 2016 r. w wysokości 675,13 zł (karta 31 akt sądowych sprawy),, - dokumenty potwierdzające wydatki na bieżące utrzymanie (opłaty za gaz...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-19

zaciągnięty na pokrycie zadłużenia z kart kredytowych oraz innych bieżących wydatków. Aktualna wysokość zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat to kwota 54.528,23 zł...
ją nieregularnie). Dodatkowo wnioskodawca podniósł, że w ponoszeniu niektórych wydatków pomaga mu syn D. W., który mieszka z matką. Skarżący obecnie ma zadłużenie na karcie...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

352,56 zł, natomiast w kwietniu 240,90 zł. Kredyt odnawialny w kwocie 64.946,69 zł został zaciągnięty na pokrycie zadłużenia z kart kredytowych oraz innych bieżących wydatków...
, że w ponoszeniu niektórych wydatków pomaga mu syn D. W., który mieszka z matką. Skarżący miał wówczas zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie 2.136,31 zł, a kwota minimalnej...

III SA/Po 522/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-26

z pierwszego małżeństwa, kredyty i karty kredytowe w kwocie [...] zł., koszty utrzymania domu w kwocie [...] zł/mc, podatek od nieruchomości ([...] zł./mc...
oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do skarżącego i jego żony, przedłożenia kopii wyroku określającego alimenty, wykazania za pomocą kserokopii...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-23

w kwietniu 240,90 zł. Kredyt odnawialny w kwocie 64.946,69 zł został zaciągnięty na pokrycie zadłużenia z kart kredytowych oraz innych bieżących wydatków. Aktualna wysokość...
wydatków pomaga mu syn D. W., który mieszka z matką. Skarżący miał wówczas zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie 2.136,31 zł, a kwota minimalnej spłaty we wrześniu...

V SA/Wa 155/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-04

źródło utrzymania rodziny skarżący wskazał dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości ok. 1.200 zł netto miesięcznie. W zaświadczeniu Burmistrza M. z 14 marca 2016 r. (karta...
przedstawił dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków (karty 24 - 33 akt sądowych). Zatem miesięcznie wydatki skarżącego kształtują się na poziomie ok. 1.250 zł...

III SA/Po 522/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

. (wartość [...] zł). Wnioskodawca wskazał, że z powyższego dochodu opłaca alimenty w kwocie [...]zł miesięcznie na dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, kredyty i karty...
i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do skarżącego i jego żony...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-22

obecnie ma zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie 2.136,31 zł, a kwota minimalnej spłaty we wrześniu wynosi 644,55 zł., Do akt sprawy skarżący dołączył: potwierdzenie...
, wyciąg z rachunku karty kredytowej, dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki., Postanowieniem z dnia 19 września 2014 r. referendarz sądowy odmówił przyznania prawa...

III SA/Po 1244/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącego wskazał, że od dnia [...] r. w sposób nagły i nieoczekiwany zachorował ( doznał[...]), co potwierdza karta konsultacyjna...
( doznał[...]) , co potwierdza karta konsultacyjna neurologiczna dr nauk medycznych ( specjalista neurolog )., W trakcie nasilenia choroby pełnomocnik strony odbył...
1   Następne >   +2   +5   8