Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

wydania samochodu klientowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Sam fakt wystawienia faktury i jej przekazania klientowi, a także wydanie karty pojazdu celem...
klientów indywidualnych - przed fizycznym wydaniem pojazdu, klient otrzymuje fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu oraz kartę pojazdu. Na podstawie otrzymanej faktury klient...

I SA/Po 698/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, wynika, że pojazd posiada 2 miejsca (siedzenia), łącznie...
jak i obecnie, skarżąca wykorzystuje samochód wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług., Przedmiotowy samochód jest pojazdem...

I SA/Bd 108/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

tego Wnioskodawczyni nie mogła dokonać osobiście, gdyż nie posiadała kart pojazdów, które znajdowały się u właściciela pojazdów, dowód został wydany, ale bez wpisu, VAT-2...
gospodarczą. W posiadanym świadectwie zgodności WE, uzyskanym od producenta pojazdu oraz oświadczeniu o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji...

I SA/Sz 713/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-03

osobowy'. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego, wynikająca z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu to 2385 kg., Podatnik prowadzi małą firmę - obecnie zatrudnia...
(w tym czynsz inicjalny) w okresie wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzenia działalności opodatkowanej,, - uznania czy używanie przez podatnika pojazdu...

I SA/Po 499/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-04

kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty...
., Przedmiotowy samochód jest pojazdem, który zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. - dalej...

I SA/Kr 389/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-12

być potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego. Po sprawdzeniu dostępności pojazdu, pracownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji wraz z kartą informacyjną korzystania...
interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa Spółki do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z posiadanymi pojazdami...

I SA/Kr 382/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-12

. Po sprawdzeniu dostępności pojazdu, pracownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji wraz z kartą informacyjną korzystania z pojazdu oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie...
działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje pojazdy samochodowe będące jej własnością oraz takie, które użytkuje na podstawie umów leasingu albo najmu długoterminowego (dalej...

I SA/Kr 738/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-20

do zidentyfikowania się przed rozpoczęciem jazdy samochodem poprzez przyłożenie imiennej karty do czytnika znajdującego się w pojeździe. Dział logistyki prowadzi w odrębnym...
potrzebnego na zrealizowanie usług, a także zapewnienie, że pojazd jest właściwie przygotowany do świadczenia usług (czystość wewnątrz jak i na zewnątrz, o którą pracownik...

I SA/Rz 266/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-02

tych danych z informacjami deklarowanymi przez kierujących w ewidencji prowadzonej dla pojazdu. Dodatkowo porównywane będą dane z systemu obsługi kart flotowych do tankowania...
paliwa, ponieważ każdorazowo tankujący pojazd ma obowiązek podania stanu licznika na moment tankowania pojazdu, co wynika z zasad korzystania z paliwowych kart flotowych...

III SA/Wa 1095/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

obowiązku stosowania zasad mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do faktur sprzedaży z zastosowaniem karty prepaid oraz w odniesieniu do faktur sprzedaży wystawianych...
w ramach umów bezgotówkowych, w ramach których wydawane są karty rabatowe., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca jest polską spółką...
1   Następne >   +2   6