Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Sz 193/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-01

według stanowiska wyrażonego w zażaleniu był dopuszczony do ruchu, co wynika z karty pojazdu oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu., Utrzymując w mocy zaskarżone...
ten potwierdza treść 'Fahrzeugbrief' (karta pojazdu), bowiem na stronie pierwszej, zawiera stwierdzenie, iż pojazd samochodowy o numerze rejestracyjnym [...], został w dniu...

I SA/Wr 133/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

nie więcej niż 6 miesięcy. Powyższa data dopuszczenia do użytku pojazdu wynika z rachunku zakupu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. W konsekwencji samochód...
części dowodu rejestracyjnego - karty pojazdu oznacza właśnie datę wydania karty pojazdu, wydawanej przez producenta lub importera nowego pojazdu, wprowadzanego do obrotu...

III SA/Wa 1549/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-22

wyciąg ze świadectwa homologacji oraz karta pojazdu a następnie uznany został jako samochód ciężarowy, co wynika z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zgodnie z art. 68 ust. 9...
operacyjnego zawartej w dniu ... grudnia 1999 r. Charakter pojazdu jako 'samochodu ciężarowego' wynika również z karty pojazdu oraz z dowodu rejestracyjnego...

III SA/Wa 1548/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-22

ze świadectwa homologacji oraz karta pojazdu a następnie uznany został jako samochód ciężarowy, co wynika z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia...
zawartej w dniu 23 grudnia 1999 r. Charakter pojazdu jako 'samochodu ciężarowego' wynika również z karty pojazdu oraz z dowodu rejestracyjnego, w którym widnieje adnotacja...

I SA/Bd 684/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

oraz karcie pojazdu wystąpiły rozbieżności w nazwisku osoby sprzedającej. W umowie nazwisko sprzedawcy zapisane zostało jako: 'B.' a w pozostałych dokumentach 'B...
dokumentów (w niniejszej sprawie z umowy z dnia [...] r., dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu) wynikają oczywiste rozbieżności odnośnie danych właściciela sprzedanego...

I SA/Łd 448/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

V (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Samochód posiada jeden rząd siedzeń...
działalności gospodarczej wynika przede wszystkim z jego konstrukcji. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że pojazd posiada 3 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem...

I SA/Łd 986/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-28

OC nr [....] za okres od 14 lipca 2009 r. do 14 lipca 2010 r. dotycząca pojazdu Volkswagen Caddy;, - karta pojazdu Volkswagen Sharan Specjal 1,9 TDI, rok produkcji 2005...
;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy, rok produkcji 2004;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy Kombi 1.9 SDI, rok produkcji 2002;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy Kombi 1.9...

I SA/Sz 873/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

, ww. samochodu, nie posiada kserokopii dokumentów rejestracyjnych (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu) oraz nie posiada świadectwa homologacji, ponieważ ww. samochód...
na podstawie karty pojazdu, w zakresie samochodu o nr rejestracyjnym [...], także potwierdziły że został on zarejestrowany w kraju, jako samochód osobowy (o masie całkowitej 1.875...

I SA/Lu 76/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-24

Benz. Faktura zakupu dokumentuje zakup samochodu ciężarowego. Jak wynika z wyciągu ze świadectwa homologacji i karty pojazdu - należy on do kategorii samochodów osobowych...
., co wyłącza możliwość zastosowania § 10 ust. 4 cyt. rozporządzenia. Bezspornym jest, że wg dokumentów /karta pojazdu, świadectwo homologacji/ był to samochód osobowy...

I FSK 909/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

. wydanej z upoważnienia Starosty Ł. w przedmiocie rejestracji ww. pojazdu i wydania dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych o numerze i karty pojazdu seria...
i karty pojazdu seria. Podstawą do takiego orzeczenia stanowiła ta okoliczność, że sprzedawca samochodu Edyta B.-P., została uznana za producenta w rozumieniu art. 68...
1   Następne >   +2   +5   +10   100