Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-11-25

z 22 marca 2013 r. przedmiotowy pojazd będący wcześniej przedmiotem umowy leasingu finansowego, został zakupiony przez [...]., W karcie pojazdu określono pojazd...
i nie obalił domniemania prawdziwości wynikającego z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, jak również zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z 9...

III SA/Gl 820/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że dokumenty urzędowe, tj. dokumenty rejestracyjne pojazdu, w tym karta pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu...
faktycznych polegający na:, - błędnym przyjęciu, że dla podatku akcyzowego dokumenty rejestracyjne pojazdu, w tym karta pojazdu oraz dowód rejestracyjny nie mogą mieć...

I SA/Łd 484/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-09-29

dokumenty w postaci karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego wskazujące rok produkcji 2004 nie dowodziły w ocenie organu odwoławczego wadliwości ustaleń organu I instancji...
odmowę mocy dowodowej dokumentom (karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego ). W wyniku tych naruszeń doszło w ocenie strony do błędnego ustalenia roku produkcji w rozumieniu...

I SA/Ke 173/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-29

od jego wersji fabrycznej. Wpis w karcie pojazdu bądź, w dowodzie rejestracyjnym nie przesądza o klasyfikacji pojazdu na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN). Procedura klasyfikowania...
natomiast, że był to pojazd ciężarowy z dwoma miejscami siedzącymi. W karcie pojazdu widnieje zapis, że pojazd należy do kategorii M1G, (samochód osobowy - terenowy...

III SA/Wr 87/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

do przewozu osób, gdyż zostało to uwidocznione w karcie pojazdu. Jednakże podniosła, że zasadniczym przeznaczeniem tego pojazdu jest przewóz towarów, wobec czego klasyfikacja...
Taryfy celnej nie ma znaczenia określenie w 'karcie pojazdu' rodzaju pojazdu., Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Wskazał...

SA/Bd 2899/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-09

, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany jako samochód osobowy...
- karty pojazdu nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego pojazdu, zbędny i niedopuszczalny...

I SA/Ke 452/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

na wyniku oględzin pojazdu oraz informacji od autoryzowanego przedstawiciela marki Volkswagen Sąd uznał za niewystarczające. Pominięcie zagranicznej karty pojazdu...
natomiast zarzut naruszenia przepisów postępowania. Podniósł, że zasadnym są zarzuty skargi kasacyjnej w zakresie nakazania organowi rozważenia zagranicznej karty pojazdu...

III SA/Łd 677/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-24

z 1 miejscem leżącym i 3 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą. W niemieckiej Karcie Pojazdu nr [...] wskazano, że z dniem 19 kwietnia 1993r. dopuszcza się do ruchu...
rejestracyjnego, z niemieckiej Karty Pojazdu nr [...] wynika, że pojazd został dopuszczony do ruchu jako pojazd specjalny - karetka pogotowia i na terytorium kraju...

V SA/Wa 19/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

na nierozpatrzeniu informacji z dokumentów urzędowych tj. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu wraz z poświadczonym tłumaczeniem;, 4. naruszenie art. 191 ustawy...
dopuszczenia do ruchu drogowego przedmiotowego pojazdu wraz z tłumaczeniem, polski dowód rejestracyjny wraz z karta pojazdu oraz fakturę zakupu samochodu., Oceniając...

V SA/Wa 1382/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-11

: 'Ordynacja podatkowa') poprzez jego niezastosowanie w sprawie polegające na nierozpatrzeniu informacji z dokumentów urzędowych, tj. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu...
siedzące. Ponadto w polu '25' Teil II wskazano, że poprzednia karta pojazdu (DQ482580) została unieważniona. Oznacza to, że przed ponowną rejestracją przedmiotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100