Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Bd 574/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

.). W ocenie organu I instancji wniosek nie mógł być pozytywnie rozpatrzony, z uwagi na posiadanie przez żołnierza kwalifikacji określonych w karcie opisu stanowiska...
nauki zobligowany jest wziąć pod uwagę zbieżność poziomu i kierunku nauki z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w karcie opisu stanowiska zajmowanego przez żołnierza...

III SA/Po 1230/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-04

obsady biura przepustek oraz grafiki wyznaczenia na kierowcę pojazdu kompanii ochrony, wykonywanie przez nią nieetatowych obowiązków służbowych. Dalej napisał...
chronologicznie, złączonych i ponumerowanych, wyposażonych w kartę przeglądową, czyli spis treści. Powinny one zawierać oryginały wszystkich dokumentów stanowiących dowody...