Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

w ośrodku klinicznym - referencyjnym dla wojska - [...] Wojskowy Szpital Kliniczny z [...] SP ZOZ [...]. Z epikryzy wypisowej zawartej w karcie informacyjnej z dnia...
wysiłku. W rozpoznaniu figurującym na tej karcie informacyjnej umieszczono stan po prawostronnym zapaleniu płuc - marzec 2017 r. Na tej podstawie w wyniku hospitalizacji...

II SA/Wa 1253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

i mediopatelarnego oraz oświadczenie orzekanego z [...] marca 2017r. odnośnie nie posiadania karty u żadnego psychiatry, nie leczenia się psychiatrycznie i nie przyjmowania żadnych...
mięśnia czworogłowego lewego, orzeczenie psychologiczne nr [...] WPP [...] stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami i do wykonywania pracy...

II SA/Wa 1103/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich, historii chorób leczenia szpitalnego, karty badań profilaktycznych i okresowych, książki zdrowia żołnierza...
2016 r. rozpoznano martwicę palucha stopy prawej i ropowicę przodostopia. Wyjaśnił, iż podczas wykonywania obowiązków na [...], w czasie jazdy pojazdem wojskowym STAR...