Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

IV SAB/Wr 100/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

o udostępnienie kserokopii kart drogowych pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w J. za: maj, sierpień, październik 2016 roku oraz za maj, sierpień i październik 2017...
, że karty drogowe zawierają informacje dotyczące wyjazdów realizowanych pojazdem służbowym, który w tym konkretnym przypadku stanowi składnik majątku organu władzy...

III SA/Kr 741/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-20

ich pobierania, w taki sposób, aby § 7 pkt 3 Regulaminu do ww. uchwały otrzymał brzmienie: 'Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które zamieszkują...
i kontrolować, aby nie zostało wydanych więcej kart abonamentowych niż rzeczywistych miejsc postojowych na ulicy albo wydawać karty postojowe uprawniające do parkowania...

I OSK 169/13 - Wyrok NSA z 2013-05-22

) treści dokumentów, dotyczących określenia herbu i barw miasta (flagi) Giżycka (wniosek z 28 stycznia 2010 r.);, 2) treści kart drogowych pojazdów służbowych o określonych...

II SA/Ol 133/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-09

i barw miasta (flagi) G. (wniosek z 28 stycznia 2010 r.) ;, 2) treści kart drogowych pojazdów służbowych o określonych numerach rejestracyjnych za okres od 1 kwietnia...

II SA/Bd 577/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów'. Wynika to również z § 4 pkt 6...
i innych terenów z drogą publiczną - udostępnione ogólnie dla mchu pieszego i pojazdów na określonych przez właściciela lub zarządcę warunkach (z uwzględnieniem dalszych...

VII SA/Wa 1809/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na pismo Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] maja 2018 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania karty abonamentowej...
Burmistrza Miasta [...]z dnia [...] maja 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania karty abonamentowej uprawniającej do parkowania w strefie płatnego parkowania., Burmistrz...

II SA/Rz 72/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-03-17

. od czasu utraty ważności wcześniej wykupionego biletu parkingowego, c) ważny bilet parkingowy (karta abonamentowa, identyfikator służbowy), które nie zostały umieszczone...
dodatkowej za brak opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania pojazdu marki [...] o nr rej. [...] w dniu [...] marca 2021 r. o godz. 10. 00, na ulicy...

III SA/Wr 69/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

użytkownik drogi i podmiot ten uprawniony jest do tego, aby z tej karty korzystać. Z tego względu, bez znaczenia dla możliwości korzystania z uprawnienia wynikającego...
Miasta Z. z dnia [...] stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Z. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów...

III SA/Wr 68/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

wykupuje natomiast użytkownik drogi i podmiot ten uprawniony jest do tego, aby z tej karty korzystać. Z tego względu, bez znaczenia dla możliwości korzystania z uprawnienia...
na terenie miasta Z. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania I. stwierdza...

III SA/Wr 70/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

numerze rejestracyjnym. Abonament wykupuje natomiast użytkownik drogi i podmiot ten uprawniony jest do tego, aby z tej karty korzystać. Z tego względu, bez znaczenia...
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Z. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania...
1   Następne >   3