Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Wr 579/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

[...]r. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu oddala skargę. W dniu [...]r. K. S. zwrócił się do Starosty P. o wydanie wtórnika karty...
warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu, z uwagi na zagubienie karty w trakcie remontu mieszkania., Decyzją z dnia [...]r...

III SA/Wr 447/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

ze skargi M. G. na czynność Starosty O. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
. W dniu [...] października 2003 r., Starosta O. dokonał rejestracji sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej pojazdu marki [...] nr rej. [...]. Za wydanie karty danego...

III SA/Wr 697/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Z., skarżący żądał:, 1. stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Volkswagen Passat (nr rej. [...]) w kwocie 425 zł, w związku z wyrokiem Europejskiego...
za wydanie karty tego pojazdu, co było niezbędne do odbioru wszystkich dokumentów koniecznych do używania auta., Jako podstawy stwierdzenia nadpłaty wskazano: postanowienie...

III SA/Wr 1136/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-16

roku za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu osobowego [...] o nr nadwozia [...] . Uzasadniając żądanie wskazała, że wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006...
przez nią opłaty z tytułu wydania karty pojazdu nie jest możliwy. Starosta wyjaśnił, że opłata została naliczona na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury...

III SA/Wr 1137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-11

roku za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu osobowego [...] o nr nadwozia [...]. Uzasadniając żądanie wskazał, że wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006...
, że zwrot uiszczonej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu nie jest możliwy. Starosta wyjaśnił, że opłata została naliczona na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra...

III SA/Wr 36/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

2017 r. sprawy ze skargi H. S. na czynność Starosty Powiatu W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
[...] r. skarżąca H. S. (dalej jako: 'strona', 'skarżąca') wezwała Starostę Powiatu W. do zwrotu kwoty [...] zł tytułem nadpłaty za wydanie karty pojazdu wniesionej...

III SA/Wr 698/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-15

Z., zawierający następujące żądania:, 1. stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...], Nr rej. [...], w wysokości [...] zł, w związku...
, z zobowiązaniem do uiszczenia kwoty [...] zł tytułem opłaty za wydanie karty tego pojazdu, co było niezbędne do odbioru wszystkich dokumentów koniecznych do używania auta...

III SA/Wr 486/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Starosty K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. dalej idącą skargę...
roku skarżący zwrócił się do Starosty Powiatu K. o zwrot 11050 zł z tytułu nadpłaconych opłat za wydanie kart pojazdów w związku z rejestracją samochodów w okresie...

III SA/Wr 671/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-14

Starosty G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. oddala dalej...
karty informacyjnej pojazdu) przydzielonym w dniu pierwszej rejestracji (...) (obecnie pojazd posiada Nr rej.(...) ). Starosta G pismem z dnia (...) r...

III SA/Wr 362/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-30

nr rej. [...] . Za wydanie karty danego pojazdu uiszczona została opłata w wysokości 500 zł., Pismem z dnia [...]r. S. R., działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł...
do Starosty o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu oraz o zwrot nadpłaconej kwoty w kwocie [...] zł., Wniosek powyższy strona oparła na wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100