Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu skargę oddala Prezydent [...] decyzją z dnia...
2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1858 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy A. K...

VII SA/Wa 1339/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
pięć złotych) za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...]o numerze rejestracyjnym [...], zarejestrowanego w dniu [...] czerwca 2006 r.; III. zasądza od Prezydenta...

VII SA/Wa 2223/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
bezskuteczność zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] ; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie...

VII SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w[...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...

VII SA/Wa 2199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności Prezydenta Miasta [...]z dnia [...] czerwca 2014r., w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] ; II...

VII SA/Wa 2202/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...

VII SA/Wa 2204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...

VII SA/Wa 2200/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]czerwca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014r., w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza...

VII SA/Wa 2203/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...

VII SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100