Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Sz 129/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

. sprawy ze skarg Spółki A. na czynność Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

II SA/Sz 1038/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-07

A. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w części...
dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze identyfikacyjnym [...] i numerze rejestracyjnym [...], II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części...

II SA/Sz 180/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-18

Prezydenta Miasta z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II uznaje obowiązek Prezydenta...
Miasta dokonania na rzecz H. W. zwrotu części opłaty w wysokości po [...] ([...]) złotych za wydanie karty pojazdu dla samochodów: [...], III zasądza od Prezydenta Miasta...

II SA/Sz 1333/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. nakazuje ściągnąć...
. 1270 z późn. zm.), skargę na czynność Starosty Powiatu z dnia [...] r. (nr [...] ) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu objętego wnioskiem...

II SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-22

ze skargi M. P. na czynność Prezydenta Miasta S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty numer [...] pojazdu marki [...] numer rejestracyjny [...] (poprzedni numer rejestracyjny [...]), II. uznaje...

II SA/Sz 489/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

. na czynność Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu [...] numer rejestracyjny [...] I. stwierdza...
bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. stwierdza obowiązek Prezydenta Miasta S. dokonania na rzecz skarżącego J. M. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie...

II SA/Sz 71/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-20

., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie pojazdów o numerach rejestracyjnych: [...], II...
ze skargi A. P. na czynność Starosty z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów postanawia umorzyć postępowanie sądowe w zakresie pojazdów...

II SA/Sz 877/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-10

Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności co do opłaty za wydanie...
karty pojazdu marki [...], numer rejestracyjny [...], II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania na rzecz strony skarżącej Spółki A. zwrotu części opłaty w kwocie...

II SA/Sz 762/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-28

. W. na czynność Starosty Gryfińskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność czynności Starosty...
z dnia [...] r. nr [...] w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty numer [...] pojazdu marki [...] numer rejestracyjny [...], II. uznaje obowiązek Starosty...

II SA/Sz 490/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-28

. P. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr[...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność czynności Prezydenta Miasta...
z dnia [...] r. nr [...] w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty numer [...] pojazdu marki [...] numer [...], II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   89