Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Rz 43/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki DAF 95.XF o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 42/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Mercedes Actros o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 40/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Renault Laguna o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 41/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki SCANIA R124 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [....] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 46/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki VOLVO FH12 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 47/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki SCANIA 380/114L o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 45/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki RENAULT MAGNUM AE430SB o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...

II SA/Rz 44/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki RENAULT PREMIUM 385 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 109/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-03

postępowania sądowego. II SA/Rz 109/08, U Z A S A D N I E N I E, W piśmie z dnia [...]r., skierowanym do S.R.-S., Z.Z. żądał zwrotu części uiszczonej opłaty za wydanie karty pojazdu...
i za wydanie karty pojazdu zapłacił 500 zł, według taryfy określonej wówczas w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat...

II SA/Rz 671/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-03-18

[...].09.2005 r. karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]. W uzasadnieniu pisma podniósł, że przy rejestracji tego pojazdu wpłacił żądaną przez organ...
z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] uchyliło zaskarżą decyzję w całości i odmówiło J. K. stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   70