Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Po 64/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-17

za wydanie kart pojazdów o nr rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...]zł ([...] złotych...
do otrzymania zwrotu łącznej kwoty [...]zł za wydanie 33 kart pojazdu dla następujących pojazdów zarejestrowanych przez Starostę:, 1. Kwoty [...]zł stanowiącej część...

IV SA/Po 78/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-03

. z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy zwrotu opłat za wydanie kart...
pojazdów o nr. rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty P. do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...] zł ([...]złotych); 3...

IV SA/Po 913/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty [...] do dokonania na rzecz skarżącego...
zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]; 3. zasądza...

III SA/Po 97/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

roku, wystąpił do Starosty [...] o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w kwocie 3.400zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem...
., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w 2004 i 2005 roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w [...] wydał wnioskodawcy, karty pojazdów do ośmiu samochodów, które Wnioskodawca...

III SA/Po 107/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-12

sierpnia 2011 r., nr [...] odmawiającym stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz stwierdzenia...
uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłat pobranych przez organ za wydanie karty pojazdu i zwrotu nadpłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem. Powyższy akt został wydany...

III SA/Po 124/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-07

Starosty z dnia 31 sierpnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty z dnia 31 sierpnia 2011 roku, II. zasądza...
powyższe wnioskodawca wskazał, że pobrana od niego przez organ kwota 500 zł. za wydanie karty pojazdu na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury...

III SA/Po 103/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

T. L. i P. L. na akt Starosty z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty [...], II. zasądza...
2011 roku, wystąpili do Starosty [...] o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w kwocie 450zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem...

III SA/Po 122/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

do Starosty [...] o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem od 2005 roku., W uzasadnieniu...
wcześniej nabył na terenie Unii Europejskiej. Przy rejestracji pojazdu Wnioskodawca zobligowany został do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł za wydanie każdej karty pojazdu...

II SA/Po 268/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-24

[...] grudnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu; I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty [...] dokonania...
zwrotu skarżącej części opłat w wysokości po 425,- zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) za każdą z kart pojazdu wydaną dla następujących pojazdów: 1. nr rej...

III SA/Po 1535/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

X. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... na czynność Starosty ... z dnia ... w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
od otrzymania zwrotu kwoty ... zł za wydanie ... kart pojazdu dla pojazdów wskazanych w tym wniosku zarejestrowanych przez Urząd Miasta ...., W uzasadnieniu wnioskodawca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100