Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 845/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-20

I. K.-S. i S. S. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów 1/ stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Prezydenta Miasta...
Miasta O. o zwrot nadpłaconej opłaty za wydanie kart pojazdów w kwocie 20.400,- zł. Podali, że w latach 2003 - 2005, w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w formie...

II SA/Ol 929/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-28

spółki A na czynność Prezydenta z dnia '[...]' w sprawie zwrotu opłat za wydane karty pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje uprawnienie...
spółki A do zwrotu części opłat za wydane karty pojazdów w kwocie 22.525 zł (dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu złotych); III. zasądza od Prezydenta...

II SA/Ol 380/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-13

'[...]' nr '[...]' w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1/ uchyla zaskarżony akt w części odmawiającej Spółce A zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki '[...]' o nr rej. '[...]'; 3/ zasądza od Powiatu na rzecz skarżącej Spółki kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...

II SA/Ol 371/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-13

'[...]' nr '[...]' w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1/ uchyla zaskarżony akt w części odmawiającej Spółce A zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki '[...]' o nr rej. '[...]'; 3/ zasądza od Powiatu na rzecz skarżącej Spółki kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...

II SA/Ol 450/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-26

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu skarżącej...
. o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 zł, uiszczonej w dniu 28 grudnia 2004 r. w terminie 10 dni od dnia doręczenia pisma. Wskazała, że podstawą...

II SA/Ol 219/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1/ stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2/ uznaje uprawnienie S. G. do zwrotu części...
złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2011r. S. G. zwrócił się do Starosty o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu...

II SA/Ol 383/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-07-13

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. określa, że zaskarżona...
z Konstytucją przepisów dotyczących opłat za wydanie karty pojazdu. W wyniku tego orzeczenia wydane zostało rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 marca 2006r...

II SA/Ol 448/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-29

zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdów 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2) uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania na rzecz skarżącego A.M....
zwrotu kwoty 1700zł (słownie: tysiąc siedemset złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie 4 kart pojazdu; 3) zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz skarżącego...

II SA/Ol 389/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

Prezydenta Miasta z dnia '[...]' roku nr '[...]' w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Prezydenta Miasta...
. za wydanie wskazanej karty pojazdu. Decyzją z dnia 19 marca 2008r. Prezydent Miasta- powołując m.in. art. 207 w zw. z art. 74 ustawy Ordynacja podatkowa - odmówił...

II SA/Ol 392/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

Prezydenta Miasta z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Prezydenta Miasta...
. za wydanie wskazanej karty pojazdu. Decyzją z dnia 19 marca 2008r. Prezydent Miasta O. - powołując m.in. art. 207 w zw. z art. 74 ustawy Ordynacja podatkowa - odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   69