Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

III SA/Lu 291/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-03

Starosty z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania na rzecz R. J. zwrotu 4675 zł (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: seria...

III SA/Lu 240/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

. na czynność Prezydenta Miasta L. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną czynność; II. zasądza...
części opłaty, zwracając jednocześnie uwagę, że dotyczy ono karty pojazdu nr [...]., Kolejnym pismem z dnia [...] lutego 2012 r. pełnomocnik Z.M., działając na podstawie art...

III SA/Lu 954/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej zwrotu opłat...
nienależnie pobranych za karty pojazdu nr: nr [...], nr [...], nr [...]; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz D. P. zwrotu kwoty 1 275 zł (tysiąc dwieście...

III SA/Lu 605/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-15

Starosty z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr : [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania na rzecz G. T. zwrotu kwoty 1700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), stanowiącej część opłat uiszczonych za wydanie karty pojazdu [...] dotyczącej samochodu...

III SA/Lu 247/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

Miasta z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta...
o zwrot kwoty [...]zł, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym [...]., W odpowiedzi...

III SA/Lu 912/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania na rzecz M. R. zwrotu 1 275 zł (tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: seria [...] dotyczącej...

III SA/Lu 242/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Prezydenta Miasta L. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną czynność; II. zasądza...
opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu osobowego [...] o numerze rej. [...]., W odpowiedzi Prezydent Miasta pismem z dnia [...] lutego 2012 r...

III SA/Lu 37/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu oddala skargę...
Miasta [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] o odmowie wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu osobowego marki [...] o nr rejestracyjnym...

III SA/Lu 339/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-29

[...] kwietnia 2020 r. nr [...] w odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obwiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz M...
. K. kwoty [...]zł ([...] złotych) za wydanie karty pojazdu [...] dla pojazdu marki [...] [...] o numerze rejestracyjnym [...]; III. zasądza od Starosty na rzecz M. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   100