Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Kr 1098/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania na rzecz strony...
skarżącej A sp. z o.o. w W zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Renault Magnum 480...

III SA/Kr 1031/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-21

o zarejestrowaniu ww. pojazdu na nazwisko P. J. wraz z wydaniem karty pojazdu serii [...]. Za wydanie karty pojazdu organ pobrał opłatę w wysokości [...] zł., Decyzję o zarejestrowaniu...
za wydanie karty pojazdu., W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że pobranie tej kwoty było niezasadne. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17.01.2006 r. sygn. U 6/04 orzekł...

III SA/Kr 1045/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-06

dokonania na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
od Prezydenta Miasta zwrotu kwoty 425,00 zł stanowiącej cześć wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr: [...] dla pojazdu marki FORD [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi...

III SA/Kr 241/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-04

Spółki A Sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu marki [...] o nr rej...
, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr: [...], dla pojazdu marki MERCEDES-BENZ [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 17 listopada 2004 r...

III SA/Kr 1116/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
kwoty 425,00 zł, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki Renault [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 11 października...

III SA/Kr 1115/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu...
425,00 zł, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 29 kwietnia 2005 r., Powyższa...

III SA/Kr 1046/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-04

. z o.o. w W zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Renault [...] nr rejestracyjny...
za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Renault [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł...

III SA/Kr 1042/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-04

. z o.o. w W zwrotu kwoty 425 ( czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Renault [...] nr rejestracyjny...
za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Renault [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł...

III SA/Kr 1044/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

w W zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Jeep [...] nr rejestracyjny [...]; III...
karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Jeep [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł tytułem opłaty...

III SA/Kr 1043/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

w W zwrotu kwoty 425 ( czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Scania [...] nr rejestracyjny [...]; III...
karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Scania [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł tytułem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100