Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ke 738/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-12-28

na akt Starosty S. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty S.; II. stwierdza, że zaskarżony akt...
nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie J.S. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu Nr [...] pobranej ponad kwotę...

II SA/Ke 31/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-03

z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdów I. uchyla zaskarżony akt Starosty, II. stwierdza, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu...
do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. stwierdza uprawnienie J. S. do otrzymania zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów seria numer: [...] pobranych ponad kwotę...

II SA/Ke 511/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-06

na akt Starosty S. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty S.; II. stwierdza, że zaskarżony akt...
nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie P.S. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu Nr [...] pobranej...

II SA/Ke 364/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-30

Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty; II. stwierdza, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do chwili...
uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie P. W. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu seria nr [...] pobranej ponad kwotę wynikającą z art. 77 ust...

II SA/Ke 94/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-12

: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt ; II. uznaje obowiązek Starosty do dokonania na rzecz P. B. zwrotu części opłaty...
za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; III. zasądza od Starosty na rzecz P.B. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych...

II SA/Ke 647/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-09

. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty S.; II. stwierdza, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu...
do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie J.B. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu seria nr [...] pobranej ponad kwotę wynikającą z art...

II SA/Ke 159/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-04-14

wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie A.S. do otrzymania zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu marki Mercedes- Benz 208 D Sprinter...
seria nr [...] oraz karty pojazdu marki Ford Transit 2,5 D seria nr [...], pobranych ponad kwotę wynikającą z art. 77 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy...

II SA/Ke 510/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-12

Starosty S. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty S.; II. stwierdza, że zaskarżony akt...
nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie P.S. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu Nr [...] pobranej ponad kwotę...

II SA/Ke 204/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-19

do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie B.J. i M.J. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu seria [...] pobranej ponad kwotę...
. Starosta odmówił zwrotu żądanej kwoty i wyjaśnił, że organ rejestrujący pobiera opłaty za wydanie karty pojazdu zgodnie z obowiązującymi w dniu dokonania czynności...

II SA/Ke 1150/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-30

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Starosty do dokonania na rzecz...
Z. W. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; III. zasądza od Starosty na rzecz Z. W. kwotę 200 (dwieście...
1   Następne >   +2   +5   +10   72