Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gl 1315/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
21 lipca 2005 r. 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział Regionalny w K. uiściła m. in. opłatę w wysokości 500 zł na konto Urzędu Miasta K. za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 1297/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
[...] r. 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział Regionalny w K. uiściła m. in. opłatę w wysokości 500 zł na konto Urzędu Miasta K. za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 1288/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
[...] r. 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział Regionalny w K. uiściła m. in. opłatę w wysokości 500 zł na konto Urzędu Miasta K. za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 1307/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
21 lipca 2005 r. [A] Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział Regionalny w K. uiściła m. in. opłatę w wysokości 500 zł na konto Urzędu Miasta K. za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 1324/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
13 maja 2005 r. [A]Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział Regionalny w K. uiściła m. in. opłatę w wysokości 500 zł na konto Urzędu Miasta K. za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 837/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-30

. z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr UK-II.5410.1.4551.2022.BM w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta K...
. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta...

II SA/Gl 876/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-30

. z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr UK-II.5410.1.4556.2022.BM w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek...
Prezydenta Miasta K. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza...

II SA/Gl 329/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-26

[...] z dnia 27 stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] dokonania na rzecz...
skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta [...] na rzecz...

II SA/Gl 830/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-29

. z dnia 13 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta K...
. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta K...

IV SA/Gl 153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-10

Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Z. na rzecz skarżącego...
kwoty w wysokości 850 zł. za wydanie kart pojazdu dwóch samochodów; o numerze rejestracyjnym [...] oraz [...]., W piśmie z dnia [...]r. r. nr [...] Prezydent Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100