Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 3054/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

jest w karcie pojazdu, a nie w dowodzie rejestracyjnym - art. 78 ust. 3 tej ustawy oraz par. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r...
. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów (...) /Dz.U. nr 59 poz. 634/., Taka regulacja jest sprzeczna z zasadą równości, gdyż dyskryminuje część właścicieli...

III SA 2210/01 - Wyrok NSA z 2003-01-16

, rozdzielającą część osobową od części bagażowej, o liczbie miejsc 5. Rodzaj pojazdu wynika również z karty pojazdu wystawionej przez dealera, gdzie określono...
z osobowego na 'ciężarowo-specjalizowany' w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu., Niezależnie od tego w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego wskazano, że przepisy...

OPK 18/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

rejestracji pojazdu jako samochodu ciężarowego uniwersalnego, wydał nowy dowód rejestracyjny (...) oraz dokonał odpowiedniego wpisu w karcie pojazdu., W dniu 8 marca 2000 r...
świadectwa homologacji na nową kategorię pojazdu oraz wydania karty pojazdu dla każdego wykonanego samochodu ciężarowego, który wprowadza do obrotu handlowego., Natomiast...

OPK 20-22/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

tego artykułu są dokumentowane w karcie pojazdu, a odpowiednich wpisów dokonuje starosta., Przy rozpatrywaniu spraw Kolegium zwróciło uwagę na szczegółowe uregulowanie obowiązku...
zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.' Natomiast w ust. 2 stwierdza...

II SA 1950/00 - Wyrok NSA z 2002-02-21

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:, 1/ dowodu własności pojazdu,, 2/ karty pojazdu...
Na osobie domagającej się rejestracji spoczywa ciężar udokumentowania prawa własności do pojazdu stanowiącego przedmiot rejestracji. Innymi słowy, zarejestrowany...

II SA 2371/99 - Wyrok NSA z 2000-07-28

, na który powołał się organ pierwszej instancji, rejestracji dokonuje się na podstawie:, 1/ dowodu własności pojazdu,, 2/ karty pojazdu, jeżeli była wydana,, 3/ wyciągu...
Osoba, na rzecz której dokonuje się rejestracji pojazdu, powinna udokumentować swoje prawo własności do tego pojazdu. Zarejestrowany może być bowiem jedynie pojazd...

III SA 1206/89 - Wyrok NSA z 1990-03-15

stabilizacyjnemu. Nieprzedstawienie kontrolującemu kart drogowych tego pojazdu jako dowodu jego używania wynikało z tego, że samochód ten był wykorzystywany jako warsztat naprawczy...
na terenie macierzystego zakładu, dlatego też nie zachodziła potrzeba wystawiania kart drogowych. Mechanik tego pojazdu wykorzystując jego wyposażenie od maja do lipca 1988 r...

III SA 1016/97 - Wyrok NSA z 1998-11-12

Zawyżenie opłat za przejazdy taksówkowe w świetle par. 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej /Dz.U. nr 151 poz...
. 717/ nie stanowi podstawy prawnej do zastosowania 50 procent podwyżki karty podatkowej. Zaskarżoną decyzją z dnia 2 czerwca 1997 r. Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy...

III SA 1447/91 - Wyrok NSA z 1992-02-19

danych technicznych podanych w karcie wozu ustalono, że przedmiotem zgłoszenia celnego był samochód osobowy camping marki 'Mercedes' o pojemności skokowej silnika 2.378 cm3...
marki 'Mercedes' typ 601 o pojemności skokowej silnika 2.378 cm3. Pojazd zaklasyfikowano do pozycji 8703.32 taryfy celnej. A wiec organ celny I instancji uznał...

III SA 876/90 - Wyrok NSA z 1990-11-29

pojazdu wyłącznie do przewożenia ładunku. Skoro Jan K. i Jan S. takiego dokumentu nie przedstawili, to organ celny nie mógł uznać pojazdu za inny niż to wynikło z karty...
' są samochodami osobowymi., W tej sytuacji można byłoby zakwalifikować pojazd do poz. 87.04 taryfy celnej ze stawką 15 procent tylko wówczas, gdyby z niemieckiego dokumentu wynikało...
1   Następne >   2