Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 445/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

treść niemieckiej karty pojazdów /Fahrzeugbrief/, z której wynika, że oba samochody uzyskały w Niemczech homologację na potrójne przeznaczenie: jako ciężarowe, jako osobowe...
podatek naliczony VAT od zakupu pojazdów samochodowych marki Mercedes - do odliczenia od podatku należnego., Z przestawionych przez podatnika dowodów rejestracyjnych...

I SA/Wr 2344/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-29

niż dokument rejestracji pojazdu, jeżeli mogą one wykazać fakty używania tego środka transportu do zaspokojenia celów osobistych lub domowych w kraju pobytu. Naczelny Sąd...
zaświadczenie, dowód kupna pojazdu /umowa/, fakturę na transport morski samochodu, zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu /6.08.99/ oraz deklarację wartości celnej., Organ...

I SA/Wr 2390/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-16

potwierdza jego karta drogowa. Dozorca ruchomości nie ryzykowałby bowiem użycia do transportu niesprawnego, lub nawet tylko w części sprawnego pojazdu, narażając...
i delegacjach pracowników oraz kartach drogowych autobusu., Przechodząc do kwestii związanych z przyznaniem skarżącemu wynagrodzenia za dozór, należy zd. skarżącego wskazać...

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

7.10.1999 r. Spółka przedłożyła karty towarów na które nie złożyła wniosków o dokonanie certyfikacji na znak bezpieczeństwa, a także wniosek o klasyfikacje towarów według kodów...
dane dotyczące wartości sprzedaży z kart towarów. Ustalił organ, iż w 1996 r. łączna sprzedaż importowanych towarów nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa w kwocie netto...

I SA/Wr 836/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-11-16

nie przetworzonej dla potrzeb czasopisma i nie związane z jego treścią, a także utwory muzyczne, uaktualnienia programów, sterowniki do kart graficznych, drukarek i innych...
, który jeden z numerów poświęcił omówieniu konkretnego samochodu i dla ilustracji dołączył do pisma egzemplarz opisywanego pojazdu. W SWW nie wyodrębniono wyrobu...