Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 923/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-08

Celnego w Poznaniu wymierzył Barbarze M. od wyżej wymienionego pojazdu cło w wysokości 40.635.000 st. zł oraz podatek obrotowy w wysokości 10.890.000 st. zł., Od powyższej...
oraz posiadał kartę przesiedleńczą, a więc spełniał wymogi konieczne do bezcłowego przywozu samochodu z zagranicy. Wskazano również, podobnie jak w odwołaniu, iż samochód...

I SA/Po 1342/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-29

. w oparciu o zapisy w karcie drogowej wynika, że w tym dniu Krzysztof P. pracował do godzin popołudniowych i nie miał możliwości dostarczenia przedmiotowej faktury do firmy...
31.01.1998 r. wpłynęła do zakładu podatnika w dniu 30.01.1998 r., tj. przed dniem jej wystawienia. Skoro pojazdy udające się w kierunku K. opuszczały zajezdnię o godzinie 6.40...