Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 196/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-03-27

, podczas gdy z karty pojazdu /Fahrzeugbrief/ jednoznacznie wynika, że samochód pochodzi z Belgii, i to samo stwierdza dokument EUR.2. Zakwestionowanie tego ostatniego...
dokumentu na tej podstawie, że Belgię jako kraj pochodzenia w polu 8 określa literą B, a nie BE nie jest trafne. Dokument EUR.2 potwierdza w pełni to, co zawiera karta pojazdu...

I SA/Lu 1252/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-02

musiała dysponować tytułem prawnym do tego samochodu, faktura musiała być wystawiona na Spółkę z jej nr NIP, koszty zakupu mieścić się w limicie wynikającym z karty...
kilometr, określonej w odrębnych przepisach - art. 23 ust. 1 pkt 46. Podatnik prowadził ewidencję przebiegu pojazdu według określonego wzoru i ewidencja...

I SA/Lu 914/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

w czerwcu 1995 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 4 talii kart do gry /brak dowodów zakupu/ oraz błędne zaksięgowanie w listopadzie 1995 r. zwrotu prasy...
kart., Zaskarżoną decyzją z dnia 31 lipca 1997 r., po rozpatrzeniu odwołania, Izba Skarbowa w L. uchyliła w całości decyzję organu I instancji oraz określiła Mariannie...

I SA/Lu 927/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

kontrolujący pomijają pismo Spółki informujące 'T.' S.A. o konsekwencji wstrzymania w dniu 3 stycznia 1997 r. montażu części elementów kominowych, nie uwzględniono wreszcie kart...
drogowych oraz kart pracy ze stycznia 1997 r., z których jednoznacznie wynika, że prace przy realizacji kotłowni w S. były prowadzone jeszcze w styczniu 1997 r...