Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-13

, zdarzenia, o których mowa w ust. 3 są dokumentowane w karcie pojazdu. Odpowiednich wpisów dokonuje organ właściwy do rejestracji pojazdu., W świetle powyższych przepisów...
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, nie mająca charakteru zmiany niezbędnego elementu technicznego wyposażenia pojazdu i niebędąca następstwem...

II SA/Kr 1037/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-21

materiału jest tym bardziej utrudniona, że kolejne karty akt administracyjnych zostały złożone w zupełnie przypadkowej kolejności, są przemieszane, wiele spoczywa luzem...
, a w uzasadnieniu decyzji organ ich nie przywołuje ani z daty, ani z nazwy, ani numeru karty., Niezależnie jednak od powyższego stwierdzić można, że:, 1. Decyzją organu...