Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1458/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-05-25

stawki karty podatkowej jest zależne od liczby wyznaczonych miejsc na terenie pola parkingowego /liczby stanowisk/, nie zaś od liczby pojazdów na parkingu i długotrwałości...
Na podstawie par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej /Dz.U. nr 124 poz. 551 ze zm./ i załącznika nr 1...

I SA/Gd 2364/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-07

podatki w formie karty podatkowej. Ustalono, że Mieczysław Ż. świadczył usługi polegające na dokonywaniu badań technicznych pojazdów przewidziane w art. 64 ustawy z dnia 1...
były do 'diagnostyki', mieszczącej się w pozycji 'usługi w zakresie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej', opodatkowanej w formie karty podatkowej, których wykonywanie zgodnie...

SA/Gd 866/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-10-21

:, a/ samochodu - 100.000 zł,, b/ przyczepy, ciągnika, motocykla, motoroweru - 50.000 zł,, 4/ za druki prawa jazdy, karty rowerowej, motorowerowej, dowód rejestracyjny - 100.000 zł...
administracyjnych w sprawach zleconych., Za czynności rejestracyjne, również za druki praw jazdy, kart rowerowych i dowodów rejestracyjnych pobierana jest - zgodnie z par...

I SA/Gd 1466/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-09

/ niewykazanie w zeznaniu ostatecznym /CIT-8/ wszystkich przychodów zaewidencjonowanych na kartach zespołu 7 na kwotę 408.424.400 st. zł., Z ewidencji księgowej na kontach...
uzyskania przychodów z przyczyn obok nich wskazanych. I tak:, 1/ wydatki dotyczące eksploatacji pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych Spółki w kwocie 610.199.379...