Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 131/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-06-30

do Polski /tzw. zielonej karty samochodu/, mimo wezwania Urzędu Celnego., Skarżąca wnosiła wprawdzie o przesłuchanie w ramach pomocy prawnej Armina G. - właściciela firmy...
też ubezpieczenia samochodu na przejazd do Polski /zielonej karty/ i celnych tablic rejestracyjnych. Ponadto Główny Urząd Ceł był w posiadaniu informacji z Ambasady RP w Kolonii...

I SA/Łd 125/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-08

z powyższej faktury - sprzedaż eksportową. Sprzedaż tę pierwotnie Spółka ujęła w rozliczeniu za miesiąc październik 1996 r. i opodatkowała stawką 22 procent. Kartę JDA SAD...
jest przez podatnika określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT pojazdami zarejestrowanymi za granicą i podatek z tytułu świadczenia usług transportowych pobrany zostanie...