Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 3/07 - Uchwała NSA z 2008-02-04

Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r...
administracyjnego'. podjął następującą uchwałę: Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia...

I OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-09-03

z dnia 19 maja 2003 r., OSA 1/03, OSP 2003, nr 11, poz. 136;, uprawnienie do zwrotu opłaty za kartę pojazdu - postanowienie WSA w Opolu z dnia 28 listopada 2005 r., II SA/Op...

II GPS 2/17 - Uchwała NSA z 2017-10-09

się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty...
, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. NSA w tym wyroku w całości podzielił stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądów...