Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1252/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-02

musiała dysponować tytułem prawnym do tego samochodu, faktura musiała być wystawiona na Spółkę z jej nr NIP, koszty zakupu mieścić się w limicie wynikającym z karty...
kilometr, określonej w odrębnych przepisach - art. 23 ust. 1 pkt 46. Podatnik prowadził ewidencję przebiegu pojazdu według określonego wzoru i ewidencja...

III SA 120/00 - Wyrok NSA z 2000-12-14

innymi za usługi świadczone w okresie od 1 kwietnia do 18 maja 1998 r., które powinna wykazać Spółka. Chodziło o usługi w zakresie sprzedaży kart aktywacyjnych...
do sprzedaży kart aktywacyjnych:, a/ nie rozpoznano wniosków ani wyjaśnień podatników, , b/ tendencyjnie oceniono materiał dowodowy., Decyzją z dnia 30 listopada 1999 r. Izba...

I SA/Po 1342/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-29

. w oparciu o zapisy w karcie drogowej wynika, że w tym dniu Krzysztof P. pracował do godzin popołudniowych i nie miał możliwości dostarczenia przedmiotowej faktury do firmy...
31.01.1998 r. wpłynęła do zakładu podatnika w dniu 30.01.1998 r., tj. przed dniem jej wystawienia. Skoro pojazdy udające się w kierunku K. opuszczały zajezdnię o godzinie 6.40...