Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 20-22/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

tego artykułu są dokumentowane w karcie pojazdu, a odpowiednich wpisów dokonuje starosta., Przy rozpatrywaniu spraw Kolegium zwróciło uwagę na szczegółowe uregulowanie obowiązku...
zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.' Natomiast w ust. 2 stwierdza...

II SA 2371/99 - Wyrok NSA z 2000-07-28

, na który powołał się organ pierwszej instancji, rejestracji dokonuje się na podstawie:, 1/ dowodu własności pojazdu,, 2/ karty pojazdu, jeżeli była wydana,, 3/ wyciągu...
Osoba, na rzecz której dokonuje się rejestracji pojazdu, powinna udokumentować swoje prawo własności do tego pojazdu. Zarejestrowany może być bowiem jedynie pojazd...