Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Rz 698/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-19

nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu - postanawia - zawiesić postępowanie sądowe. Przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie stanowi decyzja Samorządowego Kolegium...
podatkowa uchyliła decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] maja 2007r. znak: [...] - odmawiającą Z. O. zwrotu różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu...

III SAB/Gd 10/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-24

ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić...
postępowanie. Skarżąca 'A' Spółka z o.o. w S. wniosła skargę na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu., Prezydent...

IV SAB/Gl 36/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-24

Miasta C. w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Skargą inicjująca postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej...
sprawie M.C. zaskarżył bezczynność Prezydenta Miasta C. w zakresie braku podjęcia wymaganej przez prawo czynności zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu., Skarżący powołał...

I SA/Ol 434/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-30

z pobraniem opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić postępowanie w sprawie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Starosty w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w związku z pobraniem opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trakcie rejestracji...

I SA/Ol 436/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-29

z pobraniem opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić postępowanie z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia '[ ...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy...
decyzję Starosty w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w związku z pobraniem opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trakcie rejestracji w dniu '[...]' samochodu osobowego...

I SA/Ol 435/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-29

z pobraniem opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić postępowanie z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy...
decyzję Starosty w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w związku z pobraniem opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trakcie rejestracji w dniu '[ ... ]' samochodu osobowego...

I SA/Ol 433/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-30

z pobraniem opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia zawiesić postępowanie w sprawie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Starosty w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w związku z pobraniem opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trakcie rejestracji...

I OZ 143/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu...
, iż jego zdaniem zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie jest bezzasadne, a Starosta Powiatu O. W. pobierając zawyżoną opłatę za wydanie karty pojazdu naruszył prawo...

I SA/Ke 428/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-27

[...] z dnia[...] . nr [...] w przedmiocie uznania Starosty [...] za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu i zwrócenia wniosku stronie...
za wydanie karty pojazdu., Postanowieniem z dnia 11 września 2007r. sygn. akt I OSK 52/07 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...

I OZ 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

postępowania sądowego w sprawie ze skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu...
składowi siedmiu Sędziów tego Sądu zagadnienia prawnego w przedmiocie dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej w sprawach w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu...
1   Następne >   +2   +5   7