Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Ol 310/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-23

2.689,72 zł netto, przy wykazanych wydatkach na kwotę ok. 3.790 zł. Ustalono również, że z wyjątkiem kwoty 3.375,29 zł w ramach karty kredytowej, wnioskodawca nie zalega...
gospodarczej na całe społeczeństwo. Organ zauważył, że zobowiązany spłaca zobowiązanie pieniężne z tytułu posiadania karty kredytowej, dając pierwszeństwo zobowiązaniom...

I SA/Ke 676/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-31

załączone zostały karty ordynacyjne pobytów w Sanatorium Uzdrowiskowym Nida - Zdrój z lat 2009, 2010, 2011 K. P., a także wynik jej badania mammograficznego z 2007 r...
r. - 5000 zł); karta kredytowa w banku City Handlowy (8836,54 zł) i w Kredyt Banku (1282,03 zł), według stanu na dzień 11 sierpnia 2012 r., Zakład stwierdził...

IV SA/Wr 571/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

przez urząd pracy, karta rejestracyjna bezrobotnego, zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna) również nie potwierdzają zatrudnienia skarżącego w Kółku Rolniczym...
Rolniczym w S., gdzie pracował do [...] r. odbywając w międzyczasie służbę wojskową. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii ciągnik wydano J. C...

I SA/Ol 501/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-14

dokonanego przez MOPS - 'Karty świadczeń' (k. 38-39) wynika, iż głównym beneficjentem przyznawanych świadczeń jest właśnie T.Ż., a nie jego małżonka. W przedłożonym...
sprawy organ ustalił, iż w Oddziale Komunikacji i Transportu wnioskodawca nadal figuruje jako właściciel pojazdu marki Opel Kadett., Rozpoznając wniosek o ponowne...