Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I OW 155/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku do rozpoznania sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...
. na czynności Prezydenta Miasta Olsztyna w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd...

I OW 135/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi A. N. na czynności Prezydenta Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09 postanawia...

II SO/Ol 27/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-11-25

akt Prezydenta Miasta . z dnia '[...]'., którym odmówiono mu zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu., Na rozprawie w dniu 2 września 2008r...
Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. Ł. na akt Prezydenta Miasta z dnia '[...]'., Nr '[...]' w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia 1...