Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SA/Bk 90/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. na czynność Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a: -odrzucić skargę. Skarżący M. K. pismem z dnia...
, że za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości, 500 zł, obowiązywało do dnia 14...

II SA/Bk 248/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

stycznia 2007r. wystąpiła do Starosty H. o zwrot nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 zł. Skarżąca podała, iż w dniu 22 lutego 2005r. zapłaciła kwotę...
500 zł, jako opłatę za wydanie karty pojazdu dla samochodu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium Polski., W odpowiedzi na powyższe, Starosta H. pismem z dnia 1...

III SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

niejawnym sprawy ze skargi R. K. na czynność Starosty A z dnia 7 maja 2010r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n...
2010r. R. K. wezwał Starostę A do zapłaty kwoty 425 zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 500 zł zapłaconą za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki Volkswagen...

VI SA/Wa 1677/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej...