Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

III SA/Gl 1328/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-21

akcyzowym. Stwierdził też, że pierwotnie, jak wynika z karty pojazdu, samochód został zarejestrowany jako samochód osobowy, kombi, otwarty, ilość miejsc siedzących - 6...
o przeprowadzonym badaniu technicznym, dokumentu identyfikacyjnego pojazdu i tłumaczenia dowodu rejestracyjnego (karty pojazdu) nie zostały odrzucone, czy też pominięte...

I SA/Go 609/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-30

wierzytelności w wysokości 247.350,00 zł zasądzonej na rzecz Strony wyrokiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2012r., tytułem zwrotu części opłat za karty pojazdu...
. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie w zakresie kwoty nabycia (zakupu) pojazdu błędnie uwzględnione zostały wydatki z tytułu: podatku...

I SA/Gl 622/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-06

[...] wydane w postępowaniu w sprawie określenia skarżącemu wysokości przedmiotowego zobowiązania podatkowego za 2010 r. dopuszczające dokument w postaci karty informacyjnej...
drugiego ze współwłaścicieli pojazdu., Organ odwoławczy uznał, że dokonana przez organ podatkowy ocena, iż w sytuacji materialnej podatnika nie można dopatrywać się ważnego...

I SA/Lu 1123/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

, tylko na podstawie kart informacyjnych pojazdów., Z tych też względów, Sąd stwierdził, że zaskarżoną decyzję należało uchylić na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia...
, z którego szacunkowy dochód wynosi 50.022,69zł. Podatnicy otrzymali w 2013 r. dopłaty bezpośrednie w wysokości 35.504,18zł. Organ podatkowy ustalił, że w ewidencji pojazdów...

I SA/Kr 1372/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-31

odsetkami w kwocie 5 039 zł., W uzasadnieniu organ podał, że na dzień złożenia wniosku na karcie kontowej podatnika widniała zaległość w kwocie należności głównej 16 652,40...
, gaz - 90 zł, prąd - 105,10 zł. Posiada zadłużenie w banku z tytułu użytkowania karty kredytowej w wysokości 3 tys. zł oraz ponosi wydatki na leczenie w wysokości 100 zł...

I SA/Gl 111/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-12

jest przedmiotem współwłasności. Powyższe zostało również potwierdzone informacją z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dnia 13 stycznia 2014 roku, nr wydruku: [...] (karta...
jedynie, że ' (...) kwota 3.000,00zł dotyczy spłaty karty kredytowej, spłacono 350,00zł, miesięczna kwota spłaty to ok. 150,00zł'. Z ww. dokumentu wynika również, że wszystkie koszty...

I SA/Ke 70/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-23

, Na rozprawie 23 maja 2019 r, skarżący dodatkowo wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentu - karty informacyjnej z (...) z pobytu w szpitalu na okoliczność jego stanu...
' przeprowadził dowód z karty informacyjnej z dnia (...), natomiast odmówił przeprowadzenia dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o sygn. I SA/Ke 339/18...

I SA/Bd 869/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-10

na karcie kredytowej spłacanym po około [...]zł miesięcznie. Ponadto organ wskazał, że skarżąca spłaca zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości [...] zł...
. przedłożyła karty z leczenia szpitalnego z dnia [...] r. i [...] r. z rozpoznaniem osobowości chwiejnej emocjonalnie, kamicy nerkowej, fobii społecznej., Organ podkreślił...

I SA/Po 268/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-05

, [...] zł - ubezpieczenie samochodu, [...] zł - alimenty oraz [...] zł - spłaty ratalne (karty nr [...] akt administracyjnych)., Zatem na podstawie złożonego oświadczenia...
zdolności do realizowania układu ratalnego ma również udzielona do protokołu z dnia [...] informacja, że L. H. przebywa obecnie w więzieniu (karta nr [...] akt...

I SA/Bd 1018/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-06

wypadkowi (zapalenie się paliwa na oblanych częściach ciała), w wyniku czego doszło do oparzenia II stopnia twarzy, kończyn górnych i kończyn dolnych (karta informacyjna...
prowadzonej działalności gospodarczej strona jest właścicielem pojazdów [...] i naczepy [...] o wartość [...] zł. Pojazdy te obciążone są zastawem. Strona posiada zadłużenie...
1   Następne >   +2   4