Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Op 557/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

w licznych ćwiczeniach i zgrupowaniach, a także w akcjach ratowniczych poza terenem działania macierzystej jednostki, co wynika z dziennych kart prac podwodnych i grafiku...
Komisji Lekarskiej MSW w [...]. Poza tym organ wskazał na naruszenia przez B. B. obowiązków służbowych w ostatnim okresie służby, polegające na wadliwym wypełnianiu kart...

II SA/Wa 1431/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

nieprawidłowości związanych z udziałem skarżącego w kursie rzeczoznawców pojazdów i posiadaniem przez niego kilku kart abonenckich telefonii komórkowej, miały rzeczywiście miejsce...
i urządzeń, a także nieuzasadnione posiadanie przez komendanta powiatowego kilku kart abonenckich telefonii komórkowej. To m. in. te dwa elementy zostały uznane...

III SA/Lu 751/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-22

się w kartach sprawy., W odpowiedzi na skargę L. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte, w uzasadnieniu...
:, 1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;, 2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;, 3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska., Z kolei art. 55 ust. 1 pkt...