Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 178/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

dokumentacja w postaci Historii Choroby z W. Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej z P. (27 lipca - 3 sierpnia 2001 r.). karta informacyjna leczenia szpitalnego (15 czerwca...
organu II instancji brały pod uwagę całość zebranej dokumentacji, w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego., Uzasadnienie skargi...

IV SA/Wr 363/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-27

medyczna pod postacią karty wizyty w Gabinecie Lekarskim z dn. [...].02.2012 r. nie daje - w ocenie tego organu - podstawy do kwestionowania rozpoznania schorzenia ad pkt...
Artylerii i Uzbrojenia w T. oraz specjalność 20-B-68 kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w P., Odnosząc się do stwierdzonego w pkt...