Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1785/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania monitoringu., We wniosku o ponowne rozpatrzenie...
, terminowość informowania, sposób wypełniania kart pojazdów służbowych, czas usuwania przez serwis usterek monitoringu, itp.). Abstrahując od różnej oceny tych samych zdarzeń...

II SA/Wa 1562/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

placówki w zakresie nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania monitoringu., We wniosku...

II SA/Bd 644/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-03

(nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, niewydolność krążeniowa). Potwierdza to karta informacyjna ze szpitala, jak również opinia lekarska lekarza - biegłego...
także, że zespół móżdżkowy (o którym mowa w karcie leczenia szpitalnego - k. 40 odw. akt administracyjnych organu I instancji, tom 1) jest objawem niewydolności krążenia mózgowego...